Grupu mājas "Mēness māja" vēsture

Parent Category: ROOT

Projekts „Latvijā pirmo grupu dzīvokļu izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem Rīgā, Putnu ielā 6" apstiprināts 1999. gadā.
   
RD īpašuma departaments noslēdz nomas līgumu 2000. gada 11. februārī. Celtniecība uzsākta 2001. gadā.
  
Grupu mājas pilotprojekta realizācija ilgusi gandrīz piecus gadus.
    Pilotprojekta uzsākšanai līdzekļi tika piešķirti no Somijas un Zviedrijas sabiedriskām organizācijām: SEB U-assit. Personalens U-Hjalpsfor /Zviedrija/,  Radiopalīdzības fonds /Zviedrija/, Star of Hope International /Zviedrija/, Heart to Heart /Zviedrija /, Star of Hope International /Somija/.

    Nenovērtējamu finansiālu un intelektuālu atbalstu projektam devusi Rīgas pašvaldība: Rīgas dome, Sociālo jautājumu komiteja, Rīgas domes Labklājības departaments, Rīgas domes Īpašumu departaments, Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija, kā arī AWO Bremen /Vācija/, Dānijas Karalistes vēstniecība, Nīderlandes Sadarbības fondi Centrāl- un Austrumeiropai, Sorosa fonds - Latvija.
   
   
Ēkas Putnu ielā 6 renovācijas gaitā ar materiāliem un finansējumu palīdzējušas Latvijas firmas: AM - Lukss  SIA, Ceļinieks 01  SIA, Ceļu pārvalde AS, Kretor SIA, Latvijas tilti AS, Latvijas finieris  AS, Latvijas ķīmija  SIA, Materiālās rezerves VA, Paraugtipogrāfija  AS, Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Rudus Latvija  AS, Rīgas tilti  SIA, Rīgas Starptautiskais Sieviešu Klubs, Silverstar - Mercedes-Benz autobusi, Tapeks  SIA, Tramvaju un trolejbusu pārvalde  SIA u.c.

    Vērienīgs notikums pilotprojekta tapšanas gaitā bija biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” sadarbībā ar producentu grupu „Mēmais šovs”, sabiedrisko attiecību veidotājiem „PR Plus” un producentu grupu „Outline” novadītais projekts „Latvijas sabiedrības integrācijas nedēļa „Prieks būt kopā””. Integrācijas nedēļas uzdevumi bija:
    - pievērst uzmanību faktam, ka ir daudz cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem,
    - lauzt negatīvus stereotipus par šiem cilvēkiem,
    - mudināt sabiedrību ziedot līdzekļus labdarības mērķiem - grupu mājas izveidei, veicinot    šo cilvēku patstāvīgu dzīves veidu.
    Sabiedrības integrācijas nedēļas ietvaros notika konference „Sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem”,  cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem darbu ceļojošā izstāde „Mēs radām brīnumu...”, rotaļu diena Ķīpsalas hallē bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem  no visas Latvijas (tajā piedalījās ~ 2500 cilvēku), 2 labdarības koncertos piedalījās vairums Latvijā pazīstamu mūziķu ( Igo, Agnese, Ainars Mielavs, Linda Leen, Marija Naumova, Ozols u.c., grupas: Tumsa, A-Eiropa, Autobuss debesīs, Labvēlīgais tips, The Mundane, Tranzīts, Forte, The Hobos u.c.
   
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Rīgas pašvaldību, ārzemju partneru finansiālajam un intelektuālajam atbalstam, atsaucīgu un saprotošu cilvēku palīdzībai biedrībai „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” ir izdevies radīt humānu ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas institūciju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem - grupu māju „Mēness māja”.
   
Ēkas nodošana ekspluatācijā notika 2005. gada 4. martā.
   Grupu mājas pakalpojums tiek sniegts kopš 2005. gada 15. marta.