Grupu mājas "Meness māja" uzdevumi

Parent Category: ROOT

Klienti ir 14 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuri dzīvoja ģimenēs vai bija bez vecāku aizgādnības, un kuru sadzīves apstākļi bija kritiski.

Grupu mājas "Mēness māja" pamata uzdevums ir normalizēt personu ar garīgās attīstības traucējumiem dzīvi, dodot viņiem iespēju patstāvīgi dzīvot

Grupu mājas "Mēness māja"specifiskie uzdevumi:
   
- Nodrošināt 14 personas ar garīga rakstura traucējumiem ar iespēju dzīvot patstāvīgi;
    - uzturēt grupu dzīvokļus 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
    -
nodrošināt speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tiem apgūstot nepieciešamās pašaprūpes iemaņas;
    -
izstrādāt un iesniegt ieteikumus izmaiņām LR likumdošanā;