GRDZ klienti

Parent Category: ROOT
 • Grupu dzīvoklī tiek uzņemti bāreņi un bez vecāku gādības palikuši jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir izsniegts Rīgas Domes Komunālā departamenta Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas orderis.

 • Grupu dzīvoklī dzīvo 13 klienti.

 • Ar klientu tiek slēgts sadarbības līgums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu.

 • Vienu reizi gadā  Rīgas domes Labklājības departamenta iecelta komisija kopā ar pakalpojumu sniedzošo institūciju izvērtē sniegtā sociālā pakalpojuma lietderīgumu katram klientam individuāli.

 • Klients tiek izrakstīts no Grupu dzīvokļa, ja:
      1. klientam tiek iedalīta atsevišķa dzīvojamā platība;
      2. klientam tiek piešķirts cits sociālais pakalpojums;
      3. klientam, izejot sociālās rehabilitācijas programmu, vairs nav nepieciešams grupu dzīvokļu pakalpojums.