Cerību Skola

Parent Category: ROOT

Cerību skola tika atvērta un pirmos klientus uzņēma 2014.gada 03.novembrī. DAC "Cerību skola"  ir 12 klientu vietas un ir atvērts katru darba dienu no 08.00 – 18.00. Ikdienu klientiem nodarbības vada 4 audzinātāji un sadarbībā ar Rīgas 2. speciālo internātpamatskolu klientiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt fizioterapijas, mūzikas terapijas, smilšu terapijas un sāls istabas terapijas nodarbības  savas garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai vai saglabāšanai.

„Cerību skolas” specializējas darbā ar klientiem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi, tai skaitā klient kuriem ir autisms vai autiska spektra traucējumi.

Centrā  īpaši tiek pielāgotas attīstošās nodarbības individuāli katram klientam un tiek izstrādāts dienas plāns nodarbībām un terapijai, atbilstoši klienta spējām, vēlmēm un attīstības veicināšanai.