"Cerību māja" uzdevumi

CM uzdevumi

Parent Category: "Cerību māja"

Darbs

organizēt nodarbības, kas veicinātu pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu;

 organizēt pašaprūpes iemaņu apgūšanu nodarbībās (personīgā higiēna, uzvedības kultūra, ēdienu gatavošana, u.c.), iesaistot Centra darbības nodrošināšanā (darbs virtuvē, telpu uzkopšana u.c.);

organizēt nodarbības, kas veicinātu intelektuālo spēju saglabāšanu un attīstību;

veidot radošās darbnīcas, kas ar mākslas, mūzikas, kustību un runas terapijas palīdzību veicinātu personas garīgo attīstību un spēju pilnveidošanu;

sniegt saprotamu informāciju par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, veicināt izpratni par sabiedrības dzīvi;

apmācīt un veicināt izpratni par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu sistēmas izmantošanas iespējām;

sniegt konsultācijas klientu ģimenēm par pedagoģiskajiem, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot (vai organizējot) sociālā darbinieka, psihologa pakalpojumus;

sniegt pēc iespējas plašāku informāciju ģimenēm par klienta, reālo un  prognozējamo stāvokli, uzlabošanos, sekām un iespējām saņemt nepieciešamo palīdzību;

organizēt savstarpēju regulāru aktuālās informācijas apmaiņu starp centra darbiniekiem un ģimeni.