"Cerību māja" nodarbības

CM nodarbības

Parent Category: "Cerību māja"
 • Nodarbībarokdarbi;

 • fizioterapija;

 • radošās nodarbības (zīmēšana, aplicēšana, stikla apgleznošana, kartiņu   gatavošana u.c.);

 • mājturība;

 • kokapstrādes pamati;

 • keramika;

 • skolā apgūto prasmju saglabāšana un attīstīšana;

 • datoru nodarbības;

 • mūzikas un ritma stunda;

 • sporta aktivitātes;

 • drāma;

 • Bībeles stunda;

 • grāmatu un avīžu lasīšana;

 • prāta spēles;  

 • integratīvie pasākumi (ekskursijas un izstāžu, muzeju, kino u.c. apmeklēšana);
 • brīvā laika aktivitātes.