"Cerību māja" klienti

CM klienti

Parent Category: "Cerību māja"

Dienas centra klienti ir personas ar garīgās attīstības traucējumiem no 15 gadu vecuma, kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas vairāk par 16 stundām nedēļā.

Dienas centrā ir 26 klientu vietas;

Centra telpas ir pieejams cilvēkiem ratiņkrēslos.