"Cerību māja"

CM vēsture

Parent Category: "Cerību māja"

Dienas centra      klienti ir personas ar garīgās attīstības traucējumiem no 15 gadu vecuma,      kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās      rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas vairāk par 16 stundām nedēļā.