"Asniņa" klienti

Parent Category: ROOT

Atbalsta centrā par klientu tiek uzņemta ģimene, kas izteikusi vēlēšanos izmantot centra pakalpojumus un saņēmusi Rīgas pašvaldības Sociālā dienesta nosūtījumu.

   Atbalsta centrs un vecāki noslēdz līgumu par Atbalsta centra pakalpojumu izmantošanu.

   Atbalsta centra speciālisti sadarbībā ar vecākiem izvērtē bērna prasmes un katram bērnam tiek sastādīts individuāls habilitācijas plāns, kas veicinātu bērna psihomotoro attīstību, kā arī nodrošinātas regulāras speciālistu konsultācijas. 

    Vecākiem ir iespēja katru darba dienu no plkst.8.00 - 16.00 atstāt bērnu vecumā no 3,5 - 7 g. Atbalsta centrā (pietuvināts bērnudārza režīmam), kurā bērnus aprūpē un ar viņiem nodarbojas grupā un individuāli pieredzējuši speciālisti - logopēds/defektologs, fizioterapeita asistents, sociālais rehabilitētājs.