"Asniņš"

Parent Category: ROOT

        Atbalsta centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm „Asniņš” (turpmāk tekstā – Atbalsta centrs) Rīgā, Balvu ielā 11 ir biedrības  „Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” struktūrvienība.

        Atbalsta centra pakalpojumi tiek finansēti no Rīgas pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem.

        Piedāvāto sociālo pakalpojumu sistēmā Atbalsta centrs ir starpposms starp mājām un
bērnam piemērotu izglītības iestādi, atjaunojot un/vai uzlabojot ģimenes sociālās funkcionēšanas spējas.

Atbalsta centra mērķisiŗ sniegt sociālo un psiholoģisko atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, veicināt šo ģimeņu sociālo rehabilitāciju - viņu dzīves procesu normalizāciju un adaptāciju sabiedrībā.

  Atbalsta centra uzdevumi:

  *  nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 3,5 - 7 gadu vecumam un skolas brīvlaikā līdz 12 gadu vecumam drošu un draudzīgu vidi, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju Atbalsta centrā katru darba dienu no plkst. 8.00 - 16.00;

   *   organizēt nodarbības pašaprūpes iemaņu apguvei, intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai (psihomotorās nodarbības, logopēda/defektologa nodarbības, fizioterapeita asistenta nodarbības, muzikālās nodarbības u.c.);

   *   palīdzēt vecākiem piemeklēt bērna attīstībai un veselības stāvoklim atbilstošu izglītības iestādi;

     *    konsultēt un izglītot ģimenes, informēt par valstī pastāvošajiem likumiem, noteikumiem, normatīvajiem dokumentiem un kārtību sociālās palīdzības sistēmā.

 Atbalsta centra darbības virzieni:

     *    nodrošināt ģimenēm iespēju konsultēties ar sociālā darba speciālistiem, logopēdu/defektologu, fizioterapeita asistentu, psihologu un citiem piesaistītajiem profesionāļiem;

      *    veicināt vecāku pašpalīdzības grupu veidošanos un nodrošināt viņiem iespēju tikties un runāt par aktuālajām problēmām ģimenēs, dalīties pieredzē un pārdzīvojumos;

        *     organizēt speciālistu lekcijas un konsultācijas;

        *     klientu interesēs sadarboties ar Rīgas rajonu/priekšpilsētu Sociālo dienestu  Atbalsta nodaļām ģimenēm un bērniem, ģimenes ārstiem un skolu sociālajiem pedagogiem.

        

Centrs atrodas Rīgā, Balvu ielā 11;

Darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 - 16:00

Otrdiena: 8:00 - 16:00

Trešdiena: 8:00 - 16:00

Ceturdiena: 8:00 - 16:00

Piektdiena: 8:00 - 16:00

Sestdiena: Brīvs

Svētdiena: Brīvs