Jaunumi

Apmācību labotā programma

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Apmācību labotā programma pieejama šeit: programma

Tiekamies 13.06.2012 pl. 13:00!

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Atgādinam, ka atbilstoši 06.06.2012 apmācību laikā nolemtajam nākamā tikšanās reize 11.06.2012 tiek pārcelta uz nezināmu laiku. Tiekamies 13.06.2012 pl. 13:00!

Rīgas pilsētas sociālās aprūpes organizāciju prasmju stiprināšana interešu aizstāvībā

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Projekta ietvaros apmācības uzsāksim 2012. gada 9. maijā. Rīgas pilsētas sociālās aprūpes organizāciju prasmju stiprināšana interešu aizstāvībā.

Apmācību nodarbību saraksts

32 nodarbības satur:

  • lekcijas (60%);
  • grupu darbs (15%);
  • individuāls darbs (5%);
  • simulācijas spēles (5%);
  • praktiskie uzdevumi (10%);
  • dalība vizītēs Rīgas domē, Ministru kabinetā un Saeimā (atkarīgs no aktualitātēm dalībnieku pārstāvētajās organizācijās) (5%).

Sagatavoja: Inta Šimanska

 


 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Marta mēnesī tika uzsākts darbs pie apmācību organizēšanas un stratēģijas izstrādes.

Parent Category: Projekti
ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā” ietvaros marta mēnesī tika uzsākts darbs pie apmācību organizēšanas un stratēģijas izstrādes.

Inta Šimanska marta mēnesī ir sagatavojusi precīzu apmācību programmu ar tēmām un paredzētajām aktivitātēm. Paralēli tika sagatavots un izsūtīts uzaicinājums NVO pieteikties apmācībām, kā arī notika apmācību telpu cenu aptauja.

Stratēģijas izstrādē Diāna Grencmane ir veikusi padziļinātās intervijas ar Biedrības valdi, administratīvo personālu un atbildīgajiem darbiniekiem. Paralēli tiek veikta teorētiskās bāzes izpēte.

2012. gada aprīlī paredzēts izstrādāt apmācību materiālus un sagatavoties apmācību īstenošanai. Stratēģijas izstrādē notiks padziļinātās intervijas ar Biedrības galvenajiem sadarbības partneriem un lēmumu pieņēmējiem.

Jaunumi

Parent Category: Projekti
ESF-VK-SIF-ES-Krasains