Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” stratēģija alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un ieviešanā laika periodam no 2013. līdz 2016. gadam

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

ES fonda projekts " NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā "
NR. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76

Stratēģija (PDF dokuments)

 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.