Projekta jaunumi

Parent Category: Projekti

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā” ietvaros ir notikušas 30 NVO darbinieku apmācības interešu aizstāvības jautājumos.

No 2012. gada 9. maija līdz 2012. gada 8. augustam notika 32 nodarbības, kuru laikā dalībnieki ieguva padziļinātas zināšanas interešu aizstāvības jautājumos. Dalībnieki gan ieguva teorētiskas zināšanas, gan izstrādāja interešu aizstāvības stratēģiju, gan piedalījās Saeimas komisijas sēdē un Valsts sekretāru sanāksmē. Paralēli dalībnieki aktīvi iesaistījās praktisko darbu īstenošanā.

Dalībnieki atzinīgi novērtēja pasniedzējas Intas Šimanskas veikumu un atzina apmācības un programmu par ļoti saistošām.

 


 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.