Marta mēnesī tika uzsākts darbs pie apmācību organizēšanas un stratēģijas izstrādes.

Parent Category: Projekti
ESF-VK-SIF-ES-Krasains

2012. gada 01. janvārī Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns uzsākusi  Eiropas Sociālā fonda projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā”, projekta līguma identifikācijas numurs:1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009/76 īstenošanu.

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā” ietvaros marta mēnesī tika uzsākts darbs pie apmācību organizēšanas un stratēģijas izstrādes.

Inta Šimanska marta mēnesī ir sagatavojusi precīzu apmācību programmu ar tēmām un paredzētajām aktivitātēm. Paralēli tika sagatavots un izsūtīts uzaicinājums NVO pieteikties apmācībām, kā arī notika apmācību telpu cenu aptauja.

Stratēģijas izstrādē Diāna Grencmane ir veikusi padziļinātās intervijas ar Biedrības valdi, administratīvo personālu un atbildīgajiem darbiniekiem. Paralēli tiek veikta teorētiskās bāzes izpēte.

2012. gada aprīlī paredzēts izstrādāt apmācību materiālus un sagatavoties apmācību īstenošanai. Stratēģijas izstrādē notiks padziļinātās intervijas ar Biedrības galvenajiem sadarbības partneriem un lēmumu pieņēmējiem.