Mēs lepojamies!

Parent Category: ROOT

Mēs lepojamies ar visiem „Rūpju bērna”  darbiniekiem un jauniešiem, kuri piedalījās festivāla "Nāc līdzās" Lielkoncertā un kļuva par laureātiem ar tiesībām piedalīties brīnišķīgajā Ziemassvētku koncertā, kurš notiks 2013. gada nogalē.
Īpašs PALDIES, DAC "Cerību ligzda" sociālajai darbiniecei Agritai Mihailovai un DAC "Cerību tilts" mūzikas skolotājam Viesturam Samtam!
Izturību, enerģiju un jaunas idejas arī turpmāk!