CAUR ATPŪTU UZ ZINĀŠANĀM

Parent Category: Projekti

Kustības „Tu esi. Tu vari.” ietvaros banka Citadele sadarbībā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” rīkoja projektu konkursu “ATVER DURVIS!”. Līdzfinansējumu projekta īstenošanai saņēma arī Biedrība „Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” projekta “Caur atpūtu uz zināšanām!” īstenošanai. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu jauniešiem ar invaliditāti mērķtiecīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas apgūšanā, vienlaicīgi paplašinot jauniešu zināšanas, pilnveidojot prasmes un veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta ietvaros tika organizēts 4 dienu izbraukums 10 specializētās galdniecības darbnīcas audzēkņiem - jauniešiem ar invaliditāti kempingā „Saulītes” (Ķeguma novads, Birzgales pagasts). Izbraukuma laikā ar jauniešiem kopā bija 2 specializētās galdniecības darbinieki, kas kopā ar jauniešiem organizēja pilnvērtīgu un izglītojošu dienu pavadīšanu, un nodrošināja dalībnieku drošību. Izbraukuma dalībnieki dzīvoja teltīs un gatavoja ēdienu no līdzi paņemtiem produktiem uz ugunskura.

Projekta laikā 10 galdniecības darbnīcas „Skaida” jaunieši ne tikai atpūtās no ikdienas darba ritma, bet arī apguva dažādas patstāvīgās dzīves iemaņas un prasmes. Tika paplašināts jauniešu redzesloks un zināšanas par atpūtas iespējām vasaras sezonā Latvijā, tika pilnveidotas jauniešu patstāvīgas dzīves un tūrisma prasmes, kas noderēs viņu turpmākā dzīvē. Tika apgūti noteikumi, piemēram, par drošību ūdenstilpņu un ugunskura tuvumā, dzīvojot teltī, makšķerējot, dodoties pirtī, braucot ar laivu, ogojot un sēņojot, atrodoties mežā, tādejādi mazinot risku savas vai savu līdzcilvēku drošības apdraudējumam līdzīgās situācijās.

Sīkāka informācija par projekta norisi apskatāma šeit: pdf

Specializētās galdniecības darbnīcas “Skaida” sociālā darbiniece

Elīza Avala